De Kantelcast - Een Podcast over Kantelmomenten

#15 De Kantelcast - It makes you want to do the right thing - Wat betekent Housing First voor jou?

April 23, 2021 rokus Season 2021 Episode 31
De Kantelcast - Een Podcast over Kantelmomenten
#15 De Kantelcast - It makes you want to do the right thing - Wat betekent Housing First voor jou?
Show Notes

Housing First is de meest effectieve methode om dakloze mensen met complexe uitdagingen te huisvesten. 

In deze Podcast wordt in weinig woorden uitgelegd wat Housing First nu eigenlijk is en wat het betekent voor iedereen die er mee te maken krijgt. 

Zo goed kwaad als dat gaat heb ik geput uit publicaties die er over Housing First sinds de jaren '90 verschenen zijn. Dat is allerminst volledig, maar het geeft je een idee over hoe deze andere werk- en levenshouding kan ingrijpen op de levens van hulpverleners en cliënten. 

Speciale dank aan Valerie, Alan, Gerben, Anke, Youri en Melanie. Zonder die mensen zou dit leven bepaald saai zijn. Het zijn de Verschilmakers in Hulpverlenersland. 

Deel dit document met jouw netwerk en vraag die mensen om het op hun beurt ook weer met hun netwerk te delen. 

The Numbers of Homeless People are Rising. Housing First save Lives. It's that Simple.